eastern hophornbeam; ironwood (Ostrya virginiana)

 

Model Reliability: Low

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
plot
plot
plot
Box Plot of Soil Taxonomy Predictors for eastern hophornbeam; ironwood

Loading data

https://www.fs.usda.gov/nrs/atlas/tree/v4/modals/box-plots.php?spp=701